Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 14:8

Pol əi kɨ Barnabasɨ me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr

8Me ɓe tɨ kɨ Lɨsɨtɨr, dɨngəm kare kɨ njae oy ta gɨne tɨ ɨsɨ no̰o̰. NJae oy lo koje tɨ nu, adɨ njɨyə nja kare al.