Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:28

28Ə Pol Un ndune kɨ taa ngay əl-e ə nə: «Ɨtujɨ rɔi al, nə j-a nḛ pətɨ.»