Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:38

38Ə paja je təli kɨ ta kɨn awi rɔ njé gangɨ ta je tɨ, adɨ ɓəl ra njé gangɨ ta je ngay. Ɓəl ra-de, lokɨ oi kadɨ Pol je əi dɨje kɨ Rɔm tɨ.