Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 16:40

40Lokɨ Pol əi kɨ Sɨlasɨ tḛḛi dangay tɨ ɓa, awi ɓe lə Lɨdi. Awi oi ngako̰ je kɨ njé kadɨ-me je, uləi dɨngəm mede tɨ ɓa awi.