Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 17:17

17Pol naji-naa ta tɨ kɨ Jɨpɨ je, kɨ dɨje kɨ təli Jɨpɨ je, me kəy kaw-naa tɨ lə Jɨpɨ je, taa kɨ ndɔ je pətɨ, ta mbalo tɨ, kɨ dɨje kɨ ɨngə-de.