Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 21:25

25Kɨ ɔjɨ dɔ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al kɨ adi mede, ndu kun je kɨ jɨ ndangɨ j-ɨlə-n j-adɨ-de, e kadɨ usoi da kɨ dəw gugɨ-n yo al nɨm, kadɨ usoi məsɨ al nɨm, da kɨ dəw tu mɨnde al, ə kadɨ sangɨ naa kɨ go lo kaya tɨ ka, kadɨ goto dande tɨ tɔ .»