Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:28

28Ə kɨ bo kɨ dɔ asɨgar je tɨ əl Pol ə nə: «Mi m-adɨ la ngay ɓəy taa kadɨ m-təl-n dəw kɨ Rɔm tɨ.» Nə Pol əl-e ə nə: «Ya̰m mi, ojii mi tə kojɨ.»