Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 22:29

29Par ə, ta naa tɨ no̰o̰, dɨje kɨ kəte kadɨ ɨndəi Pol, dəji-e-n ta ka kɨn tɔri rɔde gogɨ. Kɨ bo kɨ dɔ asɨgar je tɨ wa ka ɓəl ra-e tɔ, lokɨ oo kadɨ Pol e dəw kɨ Rɔm tɨ, ə n-adɨ dɔɔi-e kɨ kulə gɨndɨ.