Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 23:8

8Tadɔ Sadusɨ je əli əi nə dɨje a ḭḭ lo koy tɨ al, taa malayka je, kɨ ndɨl je ka gotoi tɔ. Nə Parɨsɨ je əli təkɨ nḛ je kɨn toi no̰ .