Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 7:49

49“Dɔra̰ e kɨmbər ngar ləm, nɨngə dɔnangɨ e nḛ kɨndə njam.” Ɓaɓe əl ɓəy ə nə: “kəy kɨ ban ə, a ɨrai adi mi ə? Lo kɨ ra a e lo kuwə rɔ ləm ə?