Search form

Kɨlə lə NJé kaw kɨlə je 8:6

6Kosɨ dɨje ba pətɨ, lokɨ oi ta je kɨ Pɨlɨpɨ əl je kɨ nḛ kɔjɨ je kɨ ra adɨ oi kɨ kəmde nɨngə, uri mbide kɨ dɔ ta tɨ lie.