Search form

Ja̰ 1:14

14Dəw kɨ e ta, təl darɔ dəw kɨ rɔjetɨ,

Uwə lo kɨsɨ danje tɨ.

Me-majɨ, kɨ nḛ kɨ rɔjetɨ rosɨ mee.

Je j-o tɔɓa lie. E tɔɓa kɨ NGon kɨ kare ba ɨngə kɨ rɔ Bawne tɨ.