Search form

Ja̰ 1:40

40Andɨre kɨ ngoko̰ Sɨmo̰ Pɨyər e dəw kare dan dɨje tɨ kɨ joo kɨ oi ta ta Ja̰ tɨ ə uni go Jəju.