Search form

Ja̰ 10:16

16M-aw kɨ batɨ je kɨ rangɨ no̰o̰ ɓəy kɨ əi me kəy tɨ ne al. Əi je ka, sɔbɨ kadɨ m-re səde me kəy tɨ tɔ. A oi ndum ɓa, a təli nḛ kul je kɨ kare ba gɨn ɓa de tɨ kɨ kare ba.