Search form

Ja̰ 10:34

34Jəju əl-de ə nə: «Luwə əl me ndu kun tɨ ləsi ə nə: “Mi m-əl səsi, səi luwə je ”.