Search form

Ja̰ 10:37

37Kɨn ə re m-ra kɨlə lə Bai al nɨngə tə adi mi mesi al!