Search form

Ja̰ 10:38

38A kɨn ə re m-ɨsɨ m-ra kɨlə lə Bai nɨngə, re adi mi mesi al ka, adi mesi kɨlə je kɨ m-ra-de ka kɨn ndə̰y taa. Adi mesi kadɨ ɨgəri təkɨ Bai ɨsɨ mem tɨ, ə mi m-ɨsɨ me Bai tɨ tɔ.»