Search form

Ja̰ 11:14

14Ə Jəju əl-de ay njay ə nə: «Lajar oy.