Search form

Ja̰ 11:18

18Bətani e ɓasi kɨ Jorijaləm, asɨ kulə mətər mɨtə be par,