Search form

Ja̰ 12:40

40«Luwə tɔ kəmde,

Kadɨ tə oi lo al,

Adɨ mede nga̰ ngororo,

Kadɨ tə gəri nḛ madɨ kare al,

Kadɨ tə təli kəmde rɔ Luwə tɨ al,

Nə tə Luwə ḭ ajɨ-de. »