Search form

Ja̰ 13:33

33NGanm je, mi səsi ne naa tɨ dɔ kagɨ lo kɨ ndə̰y be par. A sangi mi, nɨngə təkɨ m-əl-n Jɨpɨ je, m-əl səsi ɓone tɔ təkɨ: “Lo kɨ m-a m-aw tɨ, a asi kadɨ awi tɨ al.”