Search form

Ja̰ 21:25

25Jəju ra nḛ je kɨ rangɨ ngay wa ɓəy. Re dəw ə nə n-ɨndə tane wa nəm n-ndangɨ-de pətɨ me makɨtɨbɨ je tɨ ə, m-ga kadɨ dɔnangɨ wa kɨn pətɨ, makɨtɨbɨ je kɨn a ɨbə.