Search form

Ja̰ 21:7

7Lo kɨn tɨ, nje ndo kɨ Jəju ndɨge əl Pɨyər ə nə: «E Ɓaɓe.» Ə lokɨ ta kɨ əl ə nə: «E Ɓaɓe», kɨn osɨ mbi Pɨyər tɨ taa par ə, Pɨyər ɨlə kɨbɨ ləne rɔne tɨ, tadɔ kəte a kɨ rɔne kare, nɨngə osɨ me man tɨ.