Search form

Ja̰ 3:20

20Dɨje pətɨ kɨ əi njé ra majal, mbati kunjɨ, awi kɨ rɔe tɨ al. Nɨngə kɨ rɔjetɨ, ɓəli kaw rɔ kunjɨ, nə tə kunjɨ tɔjɨ nḛ rade je kɨ majal kɨ taga.