Search form

Ja̰ 6:18

18Nəl ɨlə kɨ tɔgɨne ngay, adɨ man ḭ pu pu.