Search form

Ja̰ 6:45

45NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə kɨ kare dan NJé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ əi nə: “Pətɨ, Luwə a ndo-de nḛ ,” nɨngə dəw kɨ ra kɨ oo ndu Luwə kɨ Bai ə taa nḛ ndo lie, dəwe kɨn re rɔm tɨ.