Search form

Ja̰ 6:9

9«NGon kɨ dɨngəm kare, aw kɨ mapa mi, kɨ e mapa kɨ rai kɨ ko kɨ ɓari-e ɔrjɨ (nḛ kuso kɨ lae e boy al), taa ngan kanjɨ je joo tɔ. Nə e kɨn e nḛ kɨ kadɨ dəw əl tae kadɨ dɨje tɨ kɨ bore be kɨn al .»