Search form

Ja̰ 8:6

6Əli ta kɨn be tə kɨlə kɨ kɨyə kadɨ uwəi Jəju tə ɨndəi ta dɔe tɨ.» Nə Jəju ɨlə dɔne nangɨ ə ɨsɨ ndangɨ nḛ kɨ ngon jine nangɨ.