Search form

Ja̰ 9:37

37Nɨngə Jəju əl-e ə nə: «Ḭ o-e kɨ kəmi, e darɔm mi wa kɨ m-ɨsɨ m-əli ta kɨn.»