Search form

Jonasɨ 1:10

10Jonasɨ əl-de təkɨ n-ɨsɨ nay sa̰y ta kəm Ɓaɓe tɨ. Ta kɨn ra ɓəl njé kuwə ngandɨ bato je ka kɨn ngay, adɨ dəji-e əi nə: «MBa ri ə ɨra nḛ be ə?»