Search form

Jonasɨ 1:13

13NJé kuwə ngandɨ bato je rai kɨ tɔgɨde mba kadɨ n-təli n-awi ngangɨ ba tɨ gogɨ, nə loe goto, tadɔ nəl kɨ re kɨ tɔgɨne ngay ka kɨn ndɔr-de kɨ gogɨ gogɨ.