Search form

Jonasɨ 1:14

14Nɨngə no̰i dɔ Ɓaɓe tɨ əi nə: «Ɓaɓe onoi kadɨ adɨ j-oy mbata lə dɨngəm kɨn. Onoi kadɨ ɨtɨdə majal lie dɔje tɨ, mbata ra səje nḛ madɨ kɨ majal al tɔ. Tadɔ ḭ Luwə ə ɨra nḛ kɨ mei ge.»