Search form

Jonasɨ 1:16

16Lo kɨn tɨ, dɨje kɨ njé kuwə ngandɨ bato ka kɨn ɓəli Luwə ngay, adɨ adi-e kadɨ-kare ə uni mɨndɨde adi-e kɨ rɔ kɨ kɨbɨ tɔ.