Search form

Jonasɨ 1:7

7NJé bato je əli-naa mbo̰de tɨ kadɨ n-tɨgəi kɨr n-ooi se na dana ə ɨsɨ ɔr nḛ kɨ majal re-n dɔde tɨ be wa? Lokɨ tɨgəi kɨr nɨngə, kɨr osɨ dɔ Jonasɨ tɨ.