Search form

Jonasɨ 3:10

10Lokɨ Luwə oo kadɨ dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ təli rɔde kalangɨ ba go ta tɨ ə ɨyə̰i go majal je ləde kɔ nɨngə, ɨyə̰ kɔjɨ ta tɔl kɨ kadɨ n-tɔl-de kɨn kɔ, ə tɔl-de al.