Search form

Jonasɨ 3:5

5Dɨje kɨ me ɓe tɨ adi mede Luwə, adɨ ɨləi mbḛ kadɨ n-a n-ɔgi rɔde kuso nḛ ə se ka̰y man. E be ə, dɨje pətɨ, njé nḛ kɨngə je kɨ nje ndoo, ɨləi kɨbɨ kuwə ndoo rɔde tɨ.