Search form

Jonasɨ 3:6

6Lokɨ ngar kɨ Nɨnɨbɨ tɨ oo ta nḛ kɨ a ra nḛ nɨngə, ḭ taa dɔ kɨmbər ngar tɨ ləne, ɔr kɨbɨ ngar rɔne tɨ kɔ, ɨlə kɨbɨ kuwə ndoo rɔne tɨ ə ɨsɨ bu tɨ.