Search form

Jonasɨ 3:7

7Nɨngə ndu kɨ ngar un adɨ dɨje ɨləi mbḛ me ɓe tɨ ə to kɨn: «Mi ngar kɨ dɨje kɨ gom tɨ, m-un ndum kadɨ dəw madɨ kare ə se da je kɨ du ə se kɨ bo kɨ me ɓe tɨ ləm, a usoi nḛ al nɨm a a̰yḭ-naa man al nɨm tɔ.