Search form

Jonasɨ 3:8

8Kadɨ dɨje ɨləi kɨbɨ kuwə ndoo rɔde tɨ ə labi kɨbɨ kuwə ndoo dɔ da je tɨ tɔ. Nɨngə kadɨ ɨyə̰i rəbɨ kɨlə rade je kɨ majal kɨ kal nḛ ra kɨ dɔ gu tɨ kɔ, ə ɔsi məkəsɨde nangɨ no̰ Luwə tɨ ə no̰i.