Search form

Jonasɨ 4:1

Jonasɨ ra wongɨ dɔ koo kəm-to-ndoo tɨ lə Luwə

1Kɨyə̰ kɨ Ɓaɓe ɨyə̰ go majal lə dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ kɔ nəl Jonasɨ al ngay adɨ wongɨ rae.