Search form

Jonasɨ 4:11

11NGa oo Nɨnɨbɨ kɨ e ɓe-bo kɨ dɨje kɨ me tɨ kɨ asi kɔr mbo̰ nḛ kɨ majɨ kɨ nḛ kɨ majal naa tɨ al, tɔy dɨbɨ ɓu kɨ kutɨ joo, taa nḛ kul je ka toi mbar mbar tɔ, kɨn ə kadɨ mi Luwə kadɨ m-o kəm-to-ndoo lie al ə?»