Search form

Jonasɨ 4:5

5Nɨngə Jonasɨ tḛḛ me ɓe tɨ kɨ Nɨnɨbɨ, kɨ gɨdɨ lo tɨ, lo kɨbə kadɨ tɨ. Ra kəy kam loe tɨ kɨn ɨsɨ ndɨle tɨ. Ɨsɨ ngɨnə kadɨ n-oo se ri ə a ra dɨje kɨ Nɨnɨbɨ tɨ wa?