Search form

No̰ Kuwə Ndoo 1:22

22Ɓaɓe, ɨgo̰ me majal je ləde majɨ, ə adɨ nḛ kɨ ɨra səm kɨ go rəbɨ kal dɔ ta ləm kɨn ra-de tɔ. Gɨn no̰ ləm gangɨ al, mem to-m par par.