Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:18

18Kɨ me kɨ kare, Jorɨjaləm un ndune kɨ taa no̰ dɔ Ɓaɓe tɨ. NDogɨ bɔr kɨ Sɨyo̰, ɨno̰ ko̰ndɔ je kɨ kada je adɨ man kəmi pal tə man mbo be. Ono̰i kɨyə ta no̰, adɨ man no̰ ii kəmi tɨ al.