Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:4

4Ɓaɓe təl nje ba̰, un kundɨru, adɨ ji ko̰e e dɔ tɨ ɓasi kadɨ ra nḛ. Ɓaɓe ɔjɨ rɔne kadɨ e nje ba̰ ləje, tujɨ dɨje pətɨ kɨ jɨ ra ta ləde ngay. Ɓukɨ wongɨ ləne tə por be dɔ kəy kaw-naa tɨ lie kɨ me ɓe-bo Sɨyo̰ tɨ.