Search form

No̰ Kuwə Ndoo 2:8

8Ɓaɓe un ndune, budɨ ndogɨ bɔr je kɨ gə gɨdɨ ɓe-bo Sɨyo̰ mur mur nangɨ; ndɔr-e kɨ kanjɨ kun jine ta nangɨ tɨ adɨ toe tɨlə lɔ. Budɨ ndɔgɨ bɔr je kɨ gɨdɨ-naa tɨ joo adɨ ɔsi dɔde naa tɨ tə njé no̰ yo be, ɨndəi nangɨ rapɨ.