Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:13

13Tɨgə ka̰ kunduru je ləne rɔm tɨ mɨrɨkɨ mɨrɨkɨ.