Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:3

3Oyo, e mi par ə jie e rɔm tɨ kɨ gɨne gangɨ al.