Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:53

53Uti tam bole man tɨ, kəi mba je kɨ dɔm tɨ dɔm tɨ.