Search form

No̰ Kuwə Ndoo 3:56

56O ndum m-əli ə nə: «Utɨ mbi dɔ tɨməm tɨ kɨ dɔ no̰ tɨ kɨ m-ɨsɨ m-no̰ m-ɓari kɨn al.»